User Tools

Site Tools


blog:htaccess_gebruikersnaam_en_wachtwoord_op_webpagina

.htaccess beveiliging

Om een webpagina te beveiligen kun je een .htaccess en een .htpasswd gebruiken. Het eerste bestand is eigenlijk een tekst bestand met configuratie instelling. Onderstaand overzicht werkte voor mij, in zoverre dat alleen AuthGroupFile /dev/null een # voor de regel dient te hebben, want deze regel liet bij mijn server de boel over z'n nek gaan.

#
# Require (user|group|valid-user) (username|groupname)
#
## BASIC PASSWORD PROTECTION
AuthType basic
AuthName "prompt"
AuthUserFile /.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
Require valid-user

Bron: https://www.askapache.com/htaccess/#Htaccess_Evolved

Dan kun je door het commando 'htpasswd' uit te voeren een gebruikersnaam aanmaken en dan zal de command line vragen om twee keer hetzelfde wachtwoord in te voeren. Hierna wordt de nieuwe gebruiker met het betreffende wachtwoord aangemaakt. Hieronder een voorbeeld:

sudo htpasswd .htpasswd gebruikersnaam
blog/htaccess_gebruikersnaam_en_wachtwoord_op_webpagina.txt · Last modified: 2023/12/22 09:38 by 127.0.0.1